Materiell hardhetstest

Hardhetsmålingstest brukes for å sikre at produktene eller materialet kan motstå mekanisk påvirkning under installasjon eller bruk med andre relevante produkter. Det er en av de viktigste indeksene for å oppdage egenskapene til materialer, hardhetstest kan gjenspeile forskjellene i kjemisk sammensetning, vevsstruktur og behandlingsteknologi for materialer.

Hovedformålet med hardhetstesten er å bestemme materialets egnethet for en gitt applikasjon. Vanlige materialer som stål, plast, bånd har motstandsdyktighet mot deformasjon, bøying, slitebanen, spenning, piercing.

Jera fortsett denne testen på produktene nedenfor

-Fiberoptiske klemmer

-Høyspenningsledningsbeslag

-Lavspenningsskjærhodeboltskruer og kontakter

-Lavspenning ABC klemmer

-Isolasjon piercing kontakter (IPC)

-Lavspenningskabel antenne braketter

-Fiberoptiske fordelingsbokser

-FTTH braketter

-Fiberoptisk slippkabel

-Fiberoptisk skjøtelukking

Vi bruker manuell maskin for testing av hardhetshardhet for å teste jernholdige metallprodukter og -materialer, og vi bruker også landhardhetstestemaskin for å teste plast og båndmaterialer.

Vi bruker testutstyr i den daglige kvalitetstesten, slik at kunden kan motta produkter som oppfyller kvalitetskravene. Vårt interne laboratorium er i stand til å fortsette en slik serie standardrelaterte typetester.

Velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon.

dhd