Test for innsetting og retur tap

Tap av signal, som oppstår langs lengden av en fiberoptisk kobling, kalles innsettingstap, og innføringstapstest er for å måle tap av lys vises i fiberoptiske kjerne- og fiberoptiske kabelforbindelser. Måling av mengden lys som reflekteres tilbake mot kilden kalles retur tapstest. og innsettingstap og returtap måles i desibel (dB).

Uansett type, når et signal beveger seg gjennom et system eller en komponent, er tap av strøm (signal) uunngåelig. Når lyset går gjennom fiberen, hvis tapet er veldig lite, vil det ikke påvirke kvaliteten på det optiske signalet. Jo høyere tap, desto lavere reflekteres beløpet. Derfor, jo høyere avkastningstap, desto lavere refleksjon og jo bedre forbindelse.

Jera fortsett test på produktene nedenfor

-Fiberoptiske slippkabler

-Fiberoptiske adaptere

-Fiber optiske patchkabler

-Fiberoptiske pigtails

-Fiber optiske PLC splittere

For fiberkjerneforbindelser testes av IEC-61300-3-4 (metode B) standarder. Prosedyre IEC-61300-3-4 (metode C) standarder.

Vi bruker testutstyr i den daglige kvalitetstesten, for å sikre at kunden kan motta produkter som oppfyller kvalitetskravene. Vårt interne laboratorium er i stand til å fortsette en slik serie standardrelaterte typetester.

Velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon.

sdgsg